Chính sách bảo mật & Điều khoản sử dụng Bongdaso.cloud

Thoả thuận sử dụng và chính sách bảo mật Thông tin (dưới đây gọi là “Thoả thuận “) được đưa ra từ miệng giữa bạn (” người dùng “) cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM (INCOM Communications” hoặc “Công ty “) cho việc sử dụng một số hay tất cả các sản phẩm dịch vụ (” Dịch vụ “) của Bongdaso (” Bongdaso.cloud “) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn hoàn toàn chịu rủi ro trước bất kỳ quy định và thoả thuận này.

Các nội dung đăng trên Website có mục đích cung cấp thông tin chính xác với người sử dụng. Thuật ngữ” bạn “dùng để toàn bộ các cá nhân and/hoặc bất kỳ công ty truy cập trái phép app Bongdaso bởi vì bất kì nguyên nhân nào.

Thoả thuận sử dụng trang web cần thiết

INCOM công nhận và bảo lưu tất cả quyền lợi sở hữu trí tuệ với Dịch vụ của mình chứ không nói là mình có toàn quyền sở hữu trí tuệ về việc sử dụng các website khác không phải của Bongdaso. Các quyền sở hữu trí tuệ không thuộc về chủ website được Liên kết.

INCOM cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin, dịch vụ nào nội dung của từng website được liên kết. Bạn là người chịu mọi trách nhiệm liên quan việc sử dụng, mua bán, cung cấp thông tin cá nhân, v.v. .. tại trang website này.

Sử dụng tại bongdaso và chấm dứt sử dụng tính năng web cung cấp

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ nhằm mục đích cá nhân của chính bạn (nói chung là không dùng vì mục đích thương mại) chứ không được sử dụng, thay thế, sửa chữa, viết thêm hoặc công cụ phái sinh để trình bày một cách công cộng bất kì nội dung nào của Dịch vụ.

Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để chế bán một sản phẩm hay dịch vụ nhất định hay sử dụng Dịch vụ để theo dõi số lượng lần truy cập đối với trang web của bạn nhằm mục đích tiếp thị; Hay là sử dụng bất cứ nội dung trên Dịch vụ mà định hình lại hay là trình bày công khai nội dung, hay là sử dụng bất cứ phần mềm hoặc tư liệu khác để lưu trữ hay là hiển thị bất kì nội dung nào trên Dịch vụ. Nếu bạn không rõ liệu quyết định sử dụng Dịch vụ của bạn có được chấp thuận hay không, thì xin nói chuyện với chúng tôi.

INCOM sẽ không chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ, dừng dịch vụ, thất lạc hoặc thay đổi dữ liệu do bất kì sự phá hoại của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như cho bất cứ trục trặc gì khác do cung cấp Dịch vụ. INCOM cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nảy sinh bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc các hoạt động tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Giới hạn độ tuổi

Mọi người vẫn có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn cố tình comment, đăng thông tin lên website, bạn hãy trên 18 tuổi mới có đủ sức chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Các điều cấm

Bạn hiểu và đồng tình rằng, việc sử dụng các Dịch vụ ở Bongdaso là quyền lợi vừa là bổn phận của bạn, nhìn trên góc độ đạo đức và luật pháp.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được quy định theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ký ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet Việt Nam và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 Quy định về quản lý cung cấp thông tin trên mạng thông tin điện tử cá nhân:” người sử dụng Internet chịu trách nhiệm với toàn bộ nội dung thông tin của mình truy cập vào, sử dụng, truyền phát trên Internet theo quy định của luật pháp “.

Thoả thuận bảo mật điều khoản

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật dưới đây để chắc chắn hơn những cam kết mà bóng đá số thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích quá trình chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) bảo lưu thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các hoạt động chúng tôi làm để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền từ chối của quý khách đối với việc tiếp cận, sử dụng và chỉnh sửa thông tin cá nhân của khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng và gây dựng được niềm tin cho người dùng thân quen là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Với lý do này, Bóng đá số 66 sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến người dùng tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin thật sự quan tâm nhằm việc phục vụ khách hàng tốt nhất.

Những thông tin để được xác thực

Khi bạn muốn tạo tài khoản, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin cá nhân, thí dụ như họ tên, địa chỉ email, camera, số hiệu máy và một vài thông tin khác nếu bạn cung cấp. Chúng tôi có thể tích hợp thông tin cá nhân của bạn cung cấp với bất kỳ thông tin gì về Dịch vụ cung cấp ở phía bên thứ ba giúp tối ưu hoá bất kỳ tính năng gì bạn yêu cầu, đồng thời hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ của dịch vụ được hiệu quả nhất.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, Server của Bongdaso sẽ sử dụng cookies cùng các công cụ liên quan nhằm ghi đè thông tin đăng nhập của bạn trên Bongdaso. Server của Bongdaso cũng sẽ tự động hoá ghi nhận tất cả thông tin khi bạn truy cập trang web liên quan và sử dụng bất kỳ Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, tên trình duyệt, quốc gia, thời gian truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng thông tin

Bongdaso cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, hoặc chuyển tới bạn tài liệu quảng bá cho dịch vụ mới của Bongdaso.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn đối với việc phát triển, kiểm tra hoặc đánh giá việc sử dụng và cải tiến cơ sở hạ tầng công nghệ của Bongdaso và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh coi liệu bạn còn quan tâm về bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba khác không.

Về bản chất, công ty không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Bạn chấp thuận cho phép việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  • Quý khách đồng ý rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn sang bên thứ ba là bắt buộc, hoặc phải tuân theo bất kỳ quy định luật pháp, chống khủng bố hay là bảo vệ an ninh nhà nước, hay là bảo vệ thông tin cá nhân của bất kỳ người sử dụng or cộng đồng, hoặc. .. ; and/}
  • Bên thứ ba là chủ thể mua lại hoàn toàn or đa số thực thể quyền sở hữu Bongdaso and Dịch vụ; và/hoặc
  • Thông tin cá nhân là thông tin ẩn danh đối với khách hàng đến tham quan Bongdaso. Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin trên tới bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu được từng loại hình du khách ghé thăm quan Bongdaso and việc họ sử dụng Dịch vụ.

Sửa đổi hoặc loại bỏ thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình có thể thay đổi thông tin cá nhân nếu chúng là chính xác hoặc xoá bỏ bất kỳ thông tin như vậy. Việc sửa chữa và/hoặc xoá bỏ nêu trên có thể không đạt được ở một vài giai đoạn cụ thể khi có sự thay đổi của hệ thống Bongdaso. Trong tình trạng trên, công ty sẽ hỗ trợ giúp bạn có thể thực hiện sửa đổi hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân nhanh chóng nhất có thể nhưng hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kì hậu quả hoặc tổn hại nào hiện có do việc chậm trễ trên gây ra.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân người dùng web

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất các hội viên của Bongdaso điều được bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không bảo đảm hoàn toàn, do đó Bongdaso không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại có thể gây ra. Các phần, điều khoản và chính sách của trang web bongdaso.cloud này được quy định bởi luật Việt Nam vì toà án Việt Nam có quyền hạn xét xử.